Przekaz z dnia 07.04.2021

Z tym przekazem wiąże się głębsza historia. Otóż, przyszedł do mnie w kilka dni przed Webinarem u Zbyszka Popko, który odbył się 11 kwietnia. Podczas trwania modlitwy Zbyszek mówił oo Jestestwie i Świetle korony oraz istocie / awatarze, którą nazwał Ozerius. Natomiast 8 kwietnia owa istota poprowadziła mnie w modlitwie w Czarnej Wieży, do której napłynęło ogrom wody. Kazano mi zejść na samo dno źródła i zasiąść na tronie. I po prostu BYĆ. Podczas Webinaru wypłynęłam na powierzchnię wody, czyli proces w jakimś sensie uległ kontynuacji. Imię, które ściągnęłam samodzielnie brzmiało Ozeus. Myślę, że stąd wynikła poprawność przekazu 80%, a nie 100%. Ozerius ukazał mi się jako twarz starca w okrągłym świetle, jakby latarki. Otrzymuję od niego informacje i nastąpi dzień, w którym je upublicznię. A oto słowa przekazu:

Jestem tu po to, żeby kochać
Jestem tu po to, żeby dobro ofiarować
Jestem tu po to, żeby radość nieść
I złu nie dam się zwieść
Jestem tu po to, żeby się bawić
Nie, by w brata nienawiścią walić
Jestem tu po to, żeby budować
Aby Ojciec mógł na ziemi królować
Jestem tu po to, żeby zeszło Jego Królestwo
I zaistniało całe Jestestwo
Jestem tu po to, żeby miłość nastała
Aby to ona z ciemnością wojnę wygrała
Choć Jestem tu dla szlachetnych celów
Nie zrozumie mojej drogi wielu
Nie szkodzi, nic się nie stało
Światło wszystkie gwoździe wyrwało
Jestem tu dla Ojca prowadzenia
Jego mądrości zrozumienia
Nic się nie lękam, zasypiam spokojnie
We śnie marząc o wygranej wojnie
Promień odnowy obiega ziemię
Jednocząc ludzi we wspólne plemię
Boski pierścień ziemię oplata
A trwać to będzie do późnego lata
Orła krzyk nowy początek wyśpiewa
Wznosząc ludzi do samego nieba
Moim zadaniem jest trwać w niewinności
Po to powstałam, od podstaw, od kości
Wszystko we mnie Ojcem napełnione
Gdy utrzymuję w sobie Jego koronę
Światło Korony drogę wytycza
Pełniąc rolę rajskiego znicza
Trwajcie bracia w skupieniu radosnym
Podpierając się wzajemnie ramieniem mocnym