Te słowa, które zeszły dziś 20.04.2021 uczynię moją modlitwą.

Boże uczyń mnie swoim naczyniem
Miłości światła porywem

Aby moje oczy twoimi się stały
Kryształową mocą,  iskrami grały

Aby moje uszy twoimi były
Dobrem i Miłością wnętrze obmyły

Aby moje myśli stały się Tobą
Były dla świata nieustanną odnową

Aby mój umysł z Tobą Jednię odczuł
I płynącą od Ciebie łagodność poczuł

Aby moje dłonie z Twoimi się złączyły
I moich braci z Tobą połączyły

Niech moje cząstki obudzone w Tobie
Potrafiły zmieniać się w sobie

Niech światło poprzez Ciebie przejawione
Obudzi dzieci w świecie pogubione

Tyś moją drogą,  prawdą,  prowadzeniem
W duchowych światach odrodzeniem

Tobie służę i dochowam wierności
Aby świat się zanurzył w świetle Miłości

Rota Przysięgi w mym sercu wyryta
Szalem zapomnienia dotychczas okryta

Dziś przez Anioła mi przypomniana
Przed upadkiem i destrukcją ochrania

Oddaję się Tobie Ojcze w całej okazałości
By odczuć uścisk Twej szczerej Miłości

Moją głowę dziś kładę na twych kolanach
Łącząc się z Tobą w marzeniach i planach

Ojcze,  jesteś mym sercem, pragnieniem,  tęsknotą
Dla duszy ukojeniem i cudowną pomocą

Po to tu jestem, by służyć Tobie
I przejawić się w Trójosobie

Bom jest połączeniem Ojca i Syna
Z Ducha Świętego Energia Jedyna

Z tego złożona,  niepodzielona
Istota człowiecza wyłoniona

Niepodzielnie królować tu będzie
A światło Ojca zaistnieje wszędzie

Taka oto jest ludzkości historia
Wieczny płomień Boski,  Edeńska Pochodnia

Pochylcie Dzieciątka swe głowy przed Mocą
Co płynie z dłoni Ojca  dla was z pomocą

Ostateczna walka właśnie się rozgrywa
Anielska Armia na ziemię przybywa

Nie jesteście sami, za wami stoi siła
Ona będzie o wasze serca walczyła

Nie bójcie się,  ciemności nie ustępujcie
Do Boskiej Armii po świetle wstępujcie

Tu dla każdego oręż się znajdzie
Kto się w Sprawiedliwości i Prawie odnajdzie

Ojciec dla was Moc przygotował
Złu w ciemności życie zgotował

I tak będzie, i nic tego nie zmieni
Los w świetle wasze życia odmieni