Przestrzeganie Kodeksu to codzienna ciężka praca nad sobą, nad słabościami, nawykami, przekonaniami. To codzienne zmagania pomiędzy tym, co jest już świetliste, a mrokiem, który nie chce ustąpić. Tylko dążenie to SIEBIE PRAWDZIWEGO może uczynić nas mocniejszymi i ugruntowanymi w Świetle. Ci, którzy podejmą ten trud staną się ukochanymi dziećmi Ojca. To dopiero początek na drodze STAWANIA SIĘ ZWYCIĘZCAMI nad samym sobą.

KODEKS  HONOROWY  LUDZI ŚWIATŁA

Ja, Dziecko Światła, podążający ziemską ścieżką życia uroczyście oświadczam, iż przyjmuję poniższe wartości za kodeks postępowań w grupie ludzi podobnych sobie i uczynię wszystko, aby nie skalać ich ludzką ułomnością.

 1. Wspólnie uczymy się poprawnych relacji miłych oczom Ojca.
 2. Jesteśmy sobie równi i mamy równe prawa.
 3. Przystąpienie do grupy jest całkowicie dobrowolne, niczym nie przymuszone, z możliwością jej natychmiastowego opuszczenia.
 4. Pomagamy i wspieramy się wzajemnie z własnej woli i potrzeby, bez jakichkolwiek wymuszeń, czy nacisków czyniąc swoje życie wartościowym dla siebie i świata.
 5. Rozróżniamy interes dobra grupy od osobistego.
 6. Doświadczenia osobiste, problemy, przekonania, wierzenia – pozostają w sferze własnej i nie stają się wartością przymuszoną pozostałych osób.
 7. Cokolwiek dajemy, czy oferujemy, robimy w stanie „nieoczekiwania” na wdzięczność.
 8. Jesteśmy drogowskazem, światłem i dobrem, które wyrażamy w codziennej serdeczności.
 9. Wykazujemy się staraniem  wyjścia poza własne ograniczenia.
 10.  Każdy z nas ma prawo do zachowania własnej tożsamości.
 11. Tolerujemy różnorodność, inność i odmienność osobową w zakresie nieuwłaczającym wizerunkowi grupy i dobra ogólnego.
 12.  Wolność jest wartością najwyższą.
 13.  Szanujemy się i cieszymy z postępów innych, gdyż sukces i rozwój jest dobrem wspólnym.
 14.  Jesteśmy odważni w wyrażaniu siebie i Prawdy, ale nie bezczelni.
 15.  Dbamy wzajemnie o siebie i dobry wizerunek wspólnej Idei życia w Jedności.
 16.  Pomagamy poproszeni, odpowiadamy zapytani.
 17.  Mamy prawo do obrony.
 18.  Współistniejemy, współtworzymy i współodczuwamy mimo różnic w rozumieniu i pojmowaniu.
 19.  Dotrzymujemy tajemnicy wzajemnych zwierzeń oraz wiedzy duchowej.
 20.  Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, myśli i słowa oraz samodzielni w pracy nad sobą i swoimi celami.
 21.  Każdego dnia budujemy dobre jutro żyjąc wartościami Bractwa.
 22.  Stajemy się siewcami miłości i prawdy według Praw Boskich.
 23.  Wszelkie spory rozwiązujemy w sposób otwarty, bez negatywnych emocji,  z widzeniem spraw oczami mądrości.
 24.  Wykluczenie z Bractwa może nastąpić na wniosek grupy osób lub jednostki przy podaniu potwierdzonego argumentu.
 25.  (…) Jesteśmy tym, co najlepsze (…)

PRZESTRZEGANE NORMY:

(Tu nie ma błędu ortograficznego. To nie jest przypadkowy zapis)

 1. Niezazdrościmy
 2. Nieścigamy się
 3. Niekonkurujemy
 4. Nieośmieszamy
 5. Nieubliżamy
 6. Nieszpiegujemy
 7. Nieoskarżamy bezpodstawnie
 8. Niewywyższamy się
 9. Niezłorzeczymy
 10.  Nieuszczęśliwiamy na siłę
 11.  Nienarzucamy się
 12.  Niepiętnujemy się
 13.  Nieprzymuszamy się wzajemnie do towarzystwa
 14.  Nieuwieszamy się na współtowarzyszach
 15.  Nieużalamy się
 16.  Nieuprawiamy męczeństwa
 17.  Nieprofanujemy wartości Idei
 18.  Nieżyjemy życiem innych oraz wartościami systemu.
 19.  Nieobmawiamy i niekonspirujemy.
 20.  Niewykorzystujemy się wzajemnie.
 21.  Niekłamiemy
 22.  Nieprzypisujemy sobie cudzych sukcesów
 23.  Niekopiujemy zachowań, sposobu życia i zdobyczy intelektualnych  (pozostajemy sobą)