02.07.2021
Czym jest Chrystus?
Chrystus to wszechistniejąca cząstka Boga we wszystkim co istnieje. To Jego krew, oddech, gen. Zawiera w sobie kosmiczną cząstkę wszechistnienia,  rozproszenia i skupienia. Zawiera w sobie wszystko czym jest Bóg,  człowiek i to co ich otacza oraz łączy. Chrystus to przepływ,  wolność,  życie, Istnienie. To również czas i „pozaczas”. Jest rzeką,  przepływem,  wodą i łonem. Niesie w sobie zapisy Prawdy  Doświadczanej, która „niezmienialna” u swych podstaw pozwala  na przekształcanie poprzez doświadczanie. To nieskończoność zawarta w punkcie. Przydarzył się wam Chrystus dla przypomnienia o kochaniu bez względu na wszystko i ponad wszystko. Walki toczy się w sobie,  z sobą, o właściwą formę i jakość siebie,  a nie po zewnętrzu wymuszając zmiany na tym,  co nie należy do ciebie. Gdy uzyskasz „właściwą jakość” wówczas to, co po zewnętrzu ciebie, samoistnie dostroi się do tego czym/kim aktualnie jesteś. Chrystus to niekończąca się przemiana w wolności,  akceptacji I miłości. Gdy otwierasz oczy w Chrystusie i pozwalasz,  by On otworzył swe oczy w tobie,  wówczas różnorodne staje się Jednią i współgrają we wspólnym rytmie STAWANIA SIĘ. Bo Jesteś tym,  kim Jesteś bez względu na etap przechodzenia Jakości. Misterium i Sacrum Życia na ziemi nie zaistnieje bez Chrystusa, który tylko w sprzyjających warunkach przejawi swoją moc i odkryje tajemnice Istnienia i współistnienia z tym, co wewnątrz i na zewnątrz. Wydaje się wam, że to co na zewnątrz was nie dotyczy, choć spalacie się, żeby mieć na to wpływ, ale zewnętrze jest zawarte w „wewnętrzu”, tak jak zapis wewnętrza przenika zewnętrze. Początek przekształceń następuje w wewnętrzu, tym samym zmieniając zapisy i kody, które odnajdują swoją nową jakość w zewnętrzu. Czyli zewnętrze otrzymuje nowy program,  który obejmuje zarówno zewnętrze jak i wewnętrze. Te ukryte,  ale zrozumiałe zależności rządzą tym światem i wpływają na przejawianie się życia i cudów. Kto opanuje ten mechanizm zależnych wpływów ten oszczędzi  czas i energię na siłowe rozgrywki z planem form zewnętrznych. Człowiekowi poprzez Chrystusa przypisano Miłość,  Dobro i Łagodność. Kto tym żyje, ten zapanuje nad wewnętrznym królestwem własnego Jestestwa, tym samym rozszerzając ekspansję na zewnętrzne królestwo. W tak uporządkowaną strukturę schodzi Bóg dając świadectwo Ojcowsko-Synowskich powiązań. Jesteście odwzorowaniem Jego cnót i doskonałości więc na Jego zapis w człowieku można się powoływać. Bezwzględny jest również stan wszechistnienia we wszystkim w czym On się zawarł,  zrozumienia tych zależności, pomiędzy którymi istnieją kosmiczne powiązania sprowadzone do jednego punktu. Punkt to rozproszenie i skupienie. Dzięki temu rozproszeniu i nierozproszeniu można wyciągnąć dłoń po coś, co wychodzi poza pryzmat możliwości zwykłego człowieka, który tym samym odzyskuje pamięć siebie doskonałego, na wzór Ojca, któremu przestrzenie sprzyjają, kreacja podsuwa wielomożliwości form uzyskania pożądanego efektu, zawartego w intencji wypływającej z Wolnej Woli. Chrystus jest wszystkim. To Ocean Cudów dostępny dla człowieka,  który żyje świadomością, uwolnioną świadomością – uwolnioną świadomością wędrującą po drabinie prowadzącej poza Boga w tej rzeczywistości,  by spotkać Boga pierwotnego,  z którego wszystko wypłynęło,  wzięło swój początek. Chrystus – najlepiej,  gdy zrozumiesz,  że jesteś Nim,  gdy osiągasz Jakość. Jesteś Chrystusem. Jesteś tym, który sięga najodleglejszych zakątków Wszechrzeczy,  dotyka Obecności, by pomóc STAĆ SIĘ Obecnością Tego,  który Jest. Chrystus jest pomostem sięgającym samego dna głębi Istnienia po najwyższe i najdalsze przestrzenie. Przekrocz ten pomost i dotknij Tego,  który na ciebie czeka.