28.05.2021

W iskrze moc jest zawarta

Nowego światła Brama otwarta

Z gardzieli smoka ogień wypływa

Ziemię i ludzi swym blaskiem obmywa

Ten ogień kody w sobie zawiera

Do nowego świata drzwi otwiera

Brama otwarta, wszystko gotowe

Zechciej, aby w końcu powstało NOWE

I nic już nie będzie takim jakim było

Słowa roty światło w sercu wyryło

Złote litery światłem wypalone

AVE CHRISTUS słowem ogłoszone

Otwórz usta, słowa te wypowiedz

A wnet z nieba dostaniesz odpowiedź

I światło z twych ust świętością popłynie

AVE CHRISTUS ten świat obmyje

I nie bój się działać, światła nie powstrzymuj

Łaski od Ojca każdego dnia otrzymuj

Żadnego z was Najwyższy nie zostawi

Pewnego dnia przed swe oblicze postawi

Za wierność i trud rycerzy wynagrodzi

Bo każdy z nich z Jego miecza pochodzi

W nich zapisane jest Jego prawo święte

U swych podstaw dla zła nieugięte

Więc siać będziecie ogniste ziarna

Aż żywota dokona zatruta nić czarna

Rozbłyśnie świat blaskiem Najwyższego

Wyłoni prawdę o Mocy Prowadzącego

************************

30.05.2021

W Białym Lesie wieść się niesie

Dzieci doń powracają

W Białym Lesie kwiecie się plecie

Na głowach tych co pomagają

Biały Las zapowiada cudów czas

Dla Tych co się STAWAJĄ

Biały Las zakorzenia się w was

Świetliste ziarna wzrastają

I pokryje się światłem wasz świat

Rozkwitnie pięknem cudowny kwiat

Nim łany zbóż się zazłocą

Zejdzie horda z pomocą

Niewinnych Boskim płaszczem okryje

Łzy krzywdy z twarzy obmyje

Dziś jest dla was dzień święta

To boska miłość niepojęta

Ona was chroni od wszelkiego zła

Tworząc dla życia nowe tła

Biały Las skryje was

Przed czarną łapą osłoni

Biały Las chroni was

Wnet  NOWE się wyłoni

Choć dziś nie rozumiecie, choć dziś nie pojmujecie

Na ochronę Białych Braci zasługujecie

Oni swe dłonie ku wam wyciągają

Białą Magią, światłem ochraniają

Uriax na ten czas swe moce szykował

Wraz z Jezusem to wszystko planował

Żadna ciemność tego nie powstrzyma

Każde dziecko lasu pomoc otrzyma

Spowije go wokół świetlista mgła

Chroniąc przed okiem czarnego zła

Otwierajcie serca na miłość dzieci moje

A zasiądziemy niebawem przy jednym stole

I radować się będziemy po biały świt

Biała noc przeminie nam w mig

Ten plan jest utkany od dawien dawna

A moc powołana została pradawna

Z nią ciemność sobie nie poradzi

Światłość Światła ją porazi

Przyjmijcie ten dar od Największego z Największych

On obdarza tylko tych Najodważniejszych

Aby pomogli słabym i kruchym

Wlali w ich serca światło otuchy

Wywalczcie dla świata miłość i wolność

Zachowując w sobie Syna skromność

Ona was zaprowadzi pod Ojca Tron

Moc jego to prawdziwy schron

Zasiądź na nim i wyszepcz zaklęcie

A usłyszysz Ojca cudowne Orędzie

O tym kim jesteś prawdy się dowiesz

I Słowa Mocy na głos wypowiesz

Ruszy machina magicznych zależności

Wprowadzając twe serce w pole miłości

Stamtąd świetlista droga wiedzie

Żadna zła myśl już dziecka nie zwiedzie

Wolność odzyska, rozpostrze skrzydła

Odtąd nie wpadnie w ciemności sidła

Wzleci wysoko dotykając doskonałości

Zapominając na wieki o własnej małości

Wielkość się należy boskiemu dziedzicowi

Tron i korona świetlistemu królowi

I tak oto będzie, nikt temu nie zaprzeczy

Zło w ciemności cicho złorzeczy

Nic na to nie poradzi, tego zmienić nie może

Bóg swemu dziecku zawsze dopomoże

Biały kwiat rozkwita w was

Moc kryształu się budzi

Biały kwiat tuli was

Przed zatraceniem chroni ludzi

Kryształ rozbłyska boską mocą

Bieżą ku wam anieli z pomocą

W nich Jego wola jest zawarta

Stoi dumnie armia zwarta

Świetliste miecze do walki unoszą

Chwalebne hymny do Ojca wznoszą

Gloria i chwała Najwyższemu

Oraz Jego Synowi pobożnemu

***********************

30.05.2021

Jestem z tobą Jezu Chryste na wieki połączona

Tej więzi nikt nie zerwie, bom ja w Tobie odnaleziona

Zło wszelkie ścigać mnie będzie, a ja Cię nie zdradzę

Skupiona, wierna i spokojna ze wszystkim sobie poradzę

Mojej tożsamości nikt nie pozna

Taki był warunek, że będę tu wolna

Zrobię co muszę, bez strachu i lęku

Mimo bólu wielkiego nie wydam jęku

Na mnie możesz liczyć o każdej porze dnia i nocy

Bo wiem, że Jesteś dla mnie zawsze do pomocy

Przyjaźni duchowej czarna moc nie zerwie

Ani słów przysięgi zatruta strzała nie przerwie

AVE CHRISTUS we mnie rozbrzmiewa

Odtąd każda będzie spełniona potrzeba

AVE CHRISTUS moja duszę porywa

Boskie źródło światłem obmywa

Jestem połączeniem Syna z Ojcem

Na to powstały złote proporce

Symbol wyryty o prawdzie przypomina

Zejście Królowej, mów: AVE REGINA

Królowa Życia, Matka Wszystkiego

Zacznie swą pracę od wznoszenia NOWEGO

To jest Jej świat, Ona tu rządzi

Złu łeb na wieki w czeluści strąci

Ona dokona niemożliwego

Kody złamie i dotknie każdego

Światło rozbłyśnie i Syn zagości

W Ojca chwale, w pełni miłości

Świetlisty Kryształ to połączenie Matki i Ojca

By chwała ich Synowi trwała bez końca

Wytrwajcie w obudzeniu Istnień Trzech

A dopłyniecie na świetlisty brzeg

04.06.2021
Odnajdź siebie na dnie własnego piekła. Utul odrzuconą część siebie, która przeszła niewyobrażalnie trudną drogę. Drogę doświadczeń,  popełniania złych rzeczy. Ta część ciebie,  najbardziej zwodnicza i zła, łaknie miłości i światła tak samo mocno jak twoja część świetlista. Nie porzucaj i nie odwracaj się od siebie. Bóg tego nie robi więc i ty nie rób. Kochaj siebie z całych sił,  a szczególnie tę część zbłądzoną, zszarganą i napiętnowaną. Ona ciebie kocha,  ciebie po stronie światła,  a ty, rzekomo świetlista doskonałość nie chcesz przyznać się do swojej ciemnej strony więc wolisz ją odrzucać. Miłosierdzie zaczyna się od siebie. Przepełnienie łagodnością i zrozumieniem dla popełnionych przewin jest jedyną drogą do wyciągnięcia swojej istoty z piekielnych czeluści niekochania,  ciemności i bólu odrzucenia. Popełnianie przewin nie sprawia,  że stajesz się przewiną. Ojcu wszyscy są mili,  a Jego oczy zwrócone są ku tym,  którzy w ciemności toną,  w rozpaczy pogrążeni,  bo od siebie odcięci. On o nich nigdy nie zapomniał i nigdy nie wyparł. Jest wierny swojemu dziecku po całości bez względu na poczynione, w ziemskim labiryncie, niechlubne czyny. To one są dowodem wzrastania,  są żywym doświadczeniem prawdziwości życia na ziemi. Dlatego wyciągnij rękę ku sobie i uwolnij siebie od wzgardy,  wstydu i zmyślnego reżimu. Ujrzyj w ciemnej swej odsłonie czyste światło niewinności,  a ujrzysz oczy pełne nadziei na wybaczenie,  ukochanie i pojednanie. Obie odsłony ciebie będą ci potrzebne do kompletności siebie na drodze,  która wyłania się przed tobą. PBZ (Pan Bożych Zastępów) zszedł na dno dna piekła,  by powrócić ku Ojcu. Teraz ty uczyń dokładnie to samo. Zjednocz w sobie przejawy siebie,  aby wzmocnić się i ukazać w pełnej,  nieiluzyjnej odsłonie. Nic nie chowaj,  nic nie ukrywaj,  niczego się nie wstydź. Przytul siebie,  dłoń z dłonią połącz i Miłosierdziem się napełnij, a dasz światu więcej niźli mogłaś to zrobić jako rajski przejaw siebie. Co rajskie Rajowi przypisane,  co edeńskie do Edenu należy,  a co ziemskie w dualności zaistnieć musi,  w połączeniu,  w nierozerwalnej więzi z samym sobą. Patrzycie na PBZ, a Jego historii nie rozumiecie. Jesteście ślepi na boską oczywistość. Ciemność miłością potraktuj, bo tego jest spragniona,  gdyż nikt nigdy jej dobra nie ofiarował. Ujrzysz wnet przemianę,  połączenie własnych istności we wspólnym polu działania w służbie Ojca. W tym jest moc,  w tym jest zmiana. Nie w odrzuceniu lecz w pojednaniu przeciwieństw dla obrania wspólnego toru zadań. Nic cię nie zmoże,  nic nie obali,  gdy osiągniesz kompletność siebie.
Bóg kroczy z człowiekiem od zawsze,  od początku. Kroczy też i z tobą. Z wami cieszy się i raduje,  łzy ociera. Nigdy nie porzuca swoich dzieci. Nakłania do wzajemnego szacunku, akceptacji, tolerancji i do miłości. Nigdy nie weźmie udziału w niszczeniu swoich dzieci rękoma jednego z nich bez względu na winę,  czy przewinienie. Karanie i piętnowanie nie jest jemu przynależne. W związku z tym brat brata karać ni piętnować nie powinien.  To zaprzeczenie wolnej woli i miłości. A kto tym gardzi i manipuluje ten dobrem prowadzony nie jest. A kto przez światło jest prowadzon ten nigdy nie podniesie ręki na brata, chyba,  że w samoobronie,  by uniknąć najgorszego. Obrona nie jest atakiem lecz aktem ustawienia tarczy. Ustaw więc swój obronny oręż i buduj się w swym wnętrzu na chlubę Ojca w tobie przejawionemu.

O5.06.2021
Zaczyna się era nowego człowieka
Świat na to od dawna czeka

Zmiany w człowieku zajdą ogromne
O ile serce pozostanie skromne

Nowy człowiek w świetle wykuty
Zawierać będzie złote nuty

I znajdzie dla ziemi wybawienie
Połączy w sobie rozdzielenie

Będzie rycerzem co pokona twory ciemności
A wszystko to uczyni w ciszy,  w miłości

Świat ujrzy boską potęgę
Palec Boży,  złotą wstęgę

Złota nić w DNA  rozbłyśnie
A wszystko to po boskim zamyśle

Ciemność nie zdoła człowieka pokonać
Bo Bóg już proces zaczął kodować

Lawina energii z rąk Mu wypływa
Łagodnością i mocą ziemię obmywa

Cała natura temu towarzyszy
A cały proces zachodzi w Ciszy

Lecz wnet trąb boskich dźwięk się rozniesie
Dobrą nowinę we wszechświat poniesie

To wielki moment dla Ojca Boga
Jego dzieci nie dotknie już żadna trwoga

On wie co robi i czuwa nad wszystkim
Niech każdy stanie się sobie bliskim

W sobie zjednoczenie nastąpić musi
A żadna niegodziwość was nie skusi

Bo naturą człowieka jest być mądrym
A w głębi serca bezgranicznie dobrym

Obca niech się stanie mu nienawiść
W ciemności skrywana głęboka zawiść

Odtąd miłość w dobru rozproszy serce
A Bóg człowiekowi będzie wdzięczny wielce

I nowa era dla świata nastanie
Świetlistych kart do pierwsze rozdanie

Tam Rycerz na białym koniu kroczy
Światłem boskim ziemię otoczy

Powstań Rycerzu,  twój czas bliski
Obudź się w cudownej dla świata Misji

Realizuj plan Boga Ojca Miłosiernego
I Syna Jego od zła zbawionego