KODEKS LWÓW EDENU

KODEKS LWÓW EDENU

Przestrzeganie Kodeksu to codzienna ciężka praca nad sobą, nad słabościami, nawykami, przekonaniami. To codzienne zmagania pomiędzy tym, co jest już świetliste, a mrokiem, który nie chce ustąpić. Tylko dążenie to SIEBIE PRAWDZIWEGO może uczynić nas mocniejszymi i ugruntowanymi w Świetle. Ci, którzy podejmą ten trud staną się ukochanymi dziećmi Ojca. To dopiero początek na drodze STAWANIA SIĘ ZWYCIĘZCAMI nad samym sobą.

KODEKS  HONOROWY  LWÓW EDENU

Rozwijających się pod skrzydłami Bractwa Osób Czarujących

Ja, Dziecko Światła, podążający ziemską ścieżką życia uroczyście oświadczam, iż przyjmuję poniższe wartości za kodeks postępowań w grupie ludzi podobnych sobie i uczynię wszystko, aby nie skalać ich ludzką ułomnością.

 1. Wspólnie uczymy się poprawnych relacji miłych oczom Ojca.
 2. Jesteśmy sobie równi i mamy równe prawa.
 3. Przystąpienie do grupy jest całkowicie dobrowolne, niczym nie przymuszone, z możliwością jej natychmiastowego opuszczenia.
 4. Pomagamy i wspieramy się wzajemnie z własnej woli i potrzeby, bez jakichkolwiek wymuszeń, czy nacisków czyniąc swoje życie wartościowym dla siebie i świata.
 5. Rozróżniamy interes dobra grupy od osobistego.
 6. Doświadczenia osobiste, problemy, przekonania, wierzenia – pozostają w sferze własnej i nie stają się wartością przymuszoną pozostałych osób.
 7. Cokolwiek dajemy, czy oferujemy, robimy w stanie „nieoczekiwania” na wdzięczność.
 8. Jesteśmy drogowskazem, światłem i dobrem, które wyrażamy w codziennej serdeczności.
 9. Wykazujemy się staraniem  wyjścia poza własne ograniczenia.
 10.  Każdy z nas ma prawo do zachowania własnej tożsamości.
 11. Tolerujemy różnorodność, inność i odmienność osobową w zakresie nieuwłaczającym wizerunkowi grupy i dobra ogólnego.
 12.  Wolność jest wartością najwyższą.
 13.  Szanujemy się i cieszymy z postępów innych, gdyż sukces i rozwój jest dobrem wspólnym.
 14.  Jesteśmy odważni w wyrażaniu siebie i Prawdy, ale nie bezczelni.
 15.  Dbamy wzajemnie o siebie i dobry wizerunek wspólnej Idei życia w Jedności.
 16.  Pomagamy poproszeni, odpowiadamy zapytani.
 17.  Mamy prawo do obrony.
 18.  Współistniejemy, współtworzymy i współodczuwamy mimo różnic w rozumieniu i pojmowaniu.
 19.  Dotrzymujemy tajemnicy wzajemnych zwierzeń oraz wiedzy duchowej.
 20.  Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, myśli i słowa oraz samodzielni w pracy nad sobą i swoimi celami.
 21.  Każdego dnia budujemy dobre jutro żyjąc wartościami Bractwa.
 22.  Stajemy się siewcami miłości i prawdy według Praw Boskich.
 23.  Wszelkie spory rozwiązujemy w sposób otwarty, bez negatywnych emocji,  z widzeniem spraw oczami mądrości.
 24.  Wykluczenie z Bractwa może nastąpić na wniosek grupy osób lub jednostki przy podaniu potwierdzonego argumentu.
 25.  (…) Jesteśmy tym, co najlepsze (…)

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH NORM:

(Tu nie ma błędu ortograficznego. To nie jest przypadkowy zapis)

 1. Niezazdrościmy
 2. Nieścigamy się
 3. Niekonkurujemy
 4. Nieośmieszamy
 5. Nieubliżamy
 6. Nieszpiegujemy
 7. Nieoskarżamy bezpodstawnie
 8. Niewywyższamy się
 9. Niezłorzeczymy
 10.  Nieuszczęśliwiamy na siłę
 11.  Nienarzucamy się
 12.  Niepiętnujemy się
 13.  Nieprzymuszamy się wzajemnie do towarzystwa
 14.  Nieuwieszamy się na współtowarzyszach
 15.  Nieużalamy się
 16.  Nieuprawiamy męczeństwa
 17.  Nieprofanujemy wartości Idei
 18.  Nieżyjemy życiem innych oraz wartościami systemu.
 19.  Nieobmawiamy i niekonspirujemy.
 20.  Niewykorzystujemy się wzajemnie.
 21.  Niekłamiemy
 22.  Nieprzypisujemy sobie cudzych sukcesów
 23.  Niekopiujemy zachowań, sposobu życia i zdobyczy intelektualnych  (pozostajemy sobą)

Edeńskie Przedszkole

Edeńskie Przedszkole

JAM JEST ZWYCIĘSTWEM

JAM JEST MOCĄ

JAM JEST PRAWDĄ I ŻYCIEM

JAM JEST NIEPOKONANIEM

JAM JEST WIEDZĄ

JAM JEST MĄDROŚCIĄ

JAM JEST WSZYSTKOŚCIĄ

JAM JEST MIŁOŚCIĄ

TU I TERAZ! NA ZAWSZE!

Kto posiądzie moje cnoty

Ten niebiańskie wrota przekroczy

W cudowności się przebudzi

Z Miłością przytuli wszystkich ludzi

Kto „Boskie” w sobie nie skala

Ten moją MOCĄ zapała

Ogień światu poniesie

A jego dusza w świetle się wzniesie

I zasiądzie u Mego boku

Doświadczając wieczności wyroku

            Zapalają się światła przedszkola duchowego. Nie ma w świecie większej radości. Niebiosa szczęściem emanują. Trąby grają, cudowną wieść rozpowiadają. Wszystko przygotowane zostało w świetlistym mieście na wielki powrót dzieci Edenu. Wielki to i szczęśliwy czas wyczekiwania. Wy również się przygotujcie. W sercach posprzątajcie. Ojcu ufajcie. On wie co robi. Każdemu daje to, co już wcześniej przyjął. Nie opierajcie się zmianom. Przecież każdemu szczęście, radość, dostatek i godność są przypisane. Zatopcie się w Ciszy, w pewności, w jeziorze „wszystko możliwości”.

            Poczujcie się jak w sklepie z niezliczoną ilością zabawek. Określcie czego chcecie, a to się wam ukaże. Nadszedł czas STAWANIA SIĘ ZWYCIĘZCAMI. Zadbajcie w sobie o takie cechy jak: odwaga, pracowitość, cud życia małymi jak i wielkimi sprawami. Miejcie świadomość uczestniczenia w misji SZCZĘŚCIE. Ten stan pozwoli dokonać się wszelkim zmianom, przeobrażeniom, wyjścia z NORY NIEISTNIENIA. Wkraczacie w NURT ŻYCIA, a to w czym byliście to bagno życia. Odczujcie różnicę chciejcie być DOBRYMI i rozdawać DOBRO światu. Dawanie miłości i dobra poprzez miecz przemiany jest Boskim procesem odzyskiwania świata i dusz. On waszymi rękoma, waszymi sercami siać będzie przemianę i STAWANIE SIĘ. Wielcy Siewcy Zakonu Przymierza  – do was mówię i na was patrzę. Nie jesteście bezimienni. Wasze spojrzenia i imiona od nieskończoności są w Ojcu zapisane. Dziś się o was upomina i nie zaprzestanie walki o dzieci.

            Cały „Wszechświat” (w rozumieniu całego Multiversum, ale w formie nieskończonej) w Jego imieniu ku wam ręce wyciąga. Oni przyszli i podpowiadają. Nie bójcie się ich odmienności. To też dzieci Jego. Tu nie ma oddzielenia w różnorodności. Wszystko jest JEDNYM choć na innym polu doświadczania. Cel nadrzędny to odnalezienie się w MIŁOŚCI. A Miłość to Wielkość, to Moc Przemiany, to niekończąca się rozkosz w przepływie CAŁOŚCI. Niech was nie podzielą „niezrozumienia” całości projektu. On jest Wielkim Architektem Tworzenia, a wszystko co jest Nim, jest piękne, dobre, ukochane, spełnione i nigdy niedokończone dla celu nieustannej przemiany w DOBRU.

            Pamiętajcie, że w JEDNOŚCI odnalezieni, możecie zrobić to, co nigdy wcześniej nie zaistniało. Stańcie się projektantami i budowniczymi Nowego Miasta, Nowego Jutra i Nowej Jakości. Zamek ze Złotego Piasku nigdy nie będzie stałością, bo wieczna przemiana daje bezpieczeństwo i nieuchwytność. Bądźcie wolni od przyzwyczajeń do czegokolwiek, a formy ruchomych złotych piasków zadziwią niejednego. Pozwólcie na to. I bawcie się tym, bo to przyjemność ma być, a nie przykry obowiązek. Róbcie to z lekkością, w śmiechu, zabawie, w niewinności dziecka. My jesteśmy, patrzymy i bawimy się wraz z wami.